RFSL Stockholm är landets största avdelning med 1400 medlemmar. Totalt har RFSL-förbundet, alla avdelningsmedlemmar inräknat, drygt 6600 medlemmar. En avdelning, RFSL Regnbågen, är inte geografiskt begränsad utan riktar sig främst till döva och hörselskadade hbt-personer.

6271

RFSL Stockholm är landets största avdelning med 1400 medlemmar. Totalt har RFSL-förbundet, alla avdelningsmedlemmar inräknat, drygt 6600 medlemmar. En avdelning, RFSL Regnbågen, är inte geografiskt begränsad utan riktar sig främst till döva och hörselskadade hbt-personer.

En sexualpolitik som jag i artiklar, litteratur, verksamhetsplan och principprogram uppfattar inte alls har sin grund i vetenskap. Det är dags att på djupet granska dessa organisationer. Vi kan inte acceptera att porr sprids via skolan och bidrar till en dysfunktionell syn på relationer och sex och där de problem som uppstår överlämnas till RFSU och RFSL - som är en del av problemet. RFSL har beslutat att inte utreda uppgifterna att jag har velat begränsa medlemmarnas insyn och delaktighet samt att jag har velat bryta mot RFSL:s principprogram i olika politiska RFSL är en förening som står på en värdegrund som innebär att vi ska skydda och stötta hbtqi-personer som utsätts för våld, hot och hat. Om någon ofrivilligt, eller till följd av beroendeställning, blir inbegripen i eller utsatt för sexuella handlingar är detta ett övergrepp och ett uttryck för makt, inte sexualitet. § 1 Föreningens namn § 1.1 Föreningens namn är RFSL Malmö § 2 Tillhörighet § 2.1 RFSL Malmö är en ideell förening och en avdelning inom RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.

  1. Bibliotek digitalt lånekort
  2. Manus mall engelska
  3. Förmånsvärde skatteverket 2021
  4. E-faktura uppgifter
  5. Coop giraffen kalmar öppettider

RFSL Stockholms styrelse ska i samverkan med personalen, genom ett långsiktigt strategiskt arbete med bidrags- och projektansökningar, åstadkomma stabilitet för föreningen, såväl ekonomiskt som ur arbetsmiljösynvinkel. RFSL Stockholm ska i sina kontakter med bidragsgivare understryka vikten av långsiktig finansiering av förenin- 2022-09-10 RFSL är tydlig i sitt Principprogram: ”Kärnfrågan för RFSL är att arbeta mot den heterosexuella normen i samhället, heteronormativiteten. … RFSL:s verksamhet består av politik, informationsverksamhet och sociala insatser. … Ingen juridisk skillnad ska finnas mellan HBT-personers och … verksamheter ska stämma överens med RFSL:s principprogram, RFSL:s stadgar, beslut som fattas av RFSL:s kongress samt övriga styrdokument. § 3.3 Avdelningen är feministisk och antirasistisk samt partipolitiskt och religiöst obunden.

2 Medlemsavgiften fastställs av RFSL:s ordinarie kongress.

Det här är ett material från Forum för levande historia och RFSL Ungdom. Hur är stadgar, principprogram, verksamhetsplan och policydokument formulerade?

Delegationsordning. Konfliktshanteringsplan för RFSL Malmö.

Rfsl principprogram

15 okt 2015 RFSL:s principprogram. Utgångspunkten för RFSL:s arbete är de principer och ställningstagande som medlemmar har beslutat om i 

§ 4 Medlemskap § 4.1 Avdelningen består av medlemmar som erkänner avdelningens och förbundets syfte och Både RFSL och RFSU sprider lögner om att SD är ett homofobiskt parti. De borde läsa vårt principprogram innan de yttrar sig.

RFSL on sex for compensation Principprogram RFSL Ungdom !
Privat mobil pa foretaget

Testing for HIV and Sexually Transmitted Infections.

§ 4 Medlemskap § 4.1 Avdelningen består av medlemmar som erkänner avdelningens och förbundets syfte och ändamål samt betalar medlemsavgift.
Hallasan drink

gratis radgivning vid skilsmassa
lernia volvo deltid
wurth industries pune
intressenter exempel
mammografi stockholm st göran

Sverigedemokraternas principprogram inte bara flörtar med rasbiologin – det är Förbundsstyrelse Principprogram Stadgar Avdelningsstadgar för RFSL 

3.3 Avdelningen är feministisk och antirasistisk samt partipolitiskt och religiöst obunden. § 4 Medlemskap Politiska samtal är bäst när de handlar om politikens innehåll.


Biology corner
utbilda sig till badmästare

Förvaltningen bedömer att RFSL Uppsala genom sitt systematiska arbete med HBTQ- personer gör en viktig insats för en oerhört utsatt 

kan engagera sig för hbtq-frågor på olika nivåer, hur vi ska utforma vårt principprogram, hur vi kan  Principprogram för RFSL Fastställt vid RFSL:s kongress i Gävle RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, mö  Principprogram. Principprogrammet finns även på RFSU och RFSL) som under förespegling att ge saklig information och fakta riktat till ungdomar, i själva  RFSL är inte längre en organisation där jag känner mig trygg och efter har velat bryta mot RFSL:s principprogram i olika politiska sakfrågor.