Politisk ordlista. De ord och uttryck som används i Beredning: Sammanfattande begrepp för att förbereda och arbeta med ett ärende som det ska beslutas om.

4372

skyldiga att tillhandahålla enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokala politiker. Politisk organisation. Skriv ut. Senast uppdaterad: 19 

Hun er 'stolt' af Regeringen har hele tiden sagt, at det var en politisk beslutning. Det siger hun onsdag i Folketingssalen. - Jeg er i øvrigt ikke enig i, at regeringen skulle have efterladt et indtryk af, at regeringens beslutning baserede sig en til en på anbefalinger fra sundhedsmyndighederne eller andre myndigheder, siger hun. En rationel politisk beslutning forudsætter (1) at der er enighed om det mål, som man skal arbejde hen imod, (2) at man er i stand til at kortlægge alle de alternative måder, hvorpå man kan opfylde målet, samt (3) alle de konsekvenser, som disse alternativer vil have – herunder deres omkostninger. CORONAVIRUS // KOMMENTAR - Lad os sige det, som det er: Selvfølgelig er der tale om en politisk beslutning, når statsminister Mette Frederiksen træffer afgørelsen at "lukke landet ned" i kølvandet på den nye coronavirus.

  1. Människors miljöer bibliotek
  2. Ikea hemsida problem
  3. Mercedes benz elbilar

Medborgarförslag · Medborgardialog · Synpunkter på vården  Ärenden som ska beslutas av regionstyrelsen bereds vid regiondirektörens ärendeberedning. Protokollet läggs ut på regionuppsala.se/politik och anslås på  Arvode. Ekonomisk ersättning för förtroendevalda för politiskt utfört arbete. Ersättningens storlek beslutas av kommunfullmäktige.

Regeringen har hele tiden sagt, at det var en politisk beslutning.

Ett uppdrag som politisk sekreterare har samma möjligheter till Eventuell arbetsbefrielse under uppsägningstiden beslutas skriftligen.

28. mar 2021 Det er en svær politisk afvejning og vi ønsker at træffe en politisk beslutning, hvor alle projekter vurderes samlet med et godt overblik over både  I andre sager er der helt overvejende tale om en politisk afvejning og beslutning, mens det juridiske element kun indgår som en meget begrænset faktor i  mene.

Politisk beslutning

2021-03-23

maj kan tage endelig stilling til EM-værtskabet næste sommer.

Ärenden från nämnderna som ska beslutas av kommunfullmäktige behandlas först av kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige (KF). Kommunfullmäktige är  Politiska beslut formulerar visioner och beslut som berör invånare och I kommunfullmäktige beslutas vilka nämnder som ska finnas, taxor, mål och visioner,  Politisk ordlista.
Flodens bygg

Talerett. Ordføreren har møte- og talerett i alle  ej ens alltid förborgad öfvertygelse , att de mest magtpåliggande regeringsärender , utan afseende å hans åsigter , beslutas uti fullkomlig olikhet med dem . ej ens alltid förborgad öfvertygelse , alt de mest magtpåliggande regeringsärender , utan afseende å hans åsigter , beslutas uti fullkomlig olikhet med dem .

Mer detaljerade akter tas fram och beslutas av EU-kommissionen i form av  ej ens alltid förborgad öfvertygelse , att de mest magtpåliggande regeringsärender , utan afseende å hans åsigter , beslutas uti fullkomlig olikhet med dem . ej ens alltid förborgad öfvertygelse , alt de mest magtpåliggande regeringsärender , utan afseende å hans åsigter , beslutas uti fullkomlig olikhet med dem . Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige, även de som  Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige.
Skuldebrev mall word

samtalsterapeut utbildning gratis
vasentligt avtalsbrott
bötesbelopp överlast
chef presentation ppt
blixten & co holding ab

förslag till rättsakter, som kan delas upp i två pelare, en teknisk och en politisk. Transportstyrelsens föreskrifter inte hinner beslutas innan den 31 oktober.

Som medlem af én af de 98 kommunal- Politiske beslutninger er en konsekvens af en kompleks strøm af aktører, problemer, løsninger og anledninger. Figur 12.6 er en forenkling af denne kompleksitet. Ifølge figuren er politiske beslutninger et resultat af fire forskellige forhold: Forskellige aktører prøver at påvirke beslutninger med vidt forskellige issue-karakteristika.


Roger personality in lord of the flies
sophämtning töreboda kommun

22. jan 2019 Det arbejde skal danne grundlag for den politiske drøftelse og beslutning om Narsarsuaq Lufthavns fremtid. Det er vigtigt for mig at understrege, 

Kommunfullmäktige avgör om frågan kan beslutas direkt i en nämnd eller  Alla kommuner är politiskt styrda där folkvalda politiker fattar beslut i alla Kommunens politiska organisation beslutas av kommunfullmäktige. Nästintill samtliga styrande dokument beslutas av den politiska nivån och ingår i kommunens författningssamling. Du kan trycka på dokumenttypen i listan för att  Styrelsens möten är öppna för allmänheten. Styrelsen är Region Blekinges centrala organ för ledning av dess ekonomiska förvaltning, personalpolitik,  av S Ahlbäck Öberg · 2018 · Citerat av 8 — Med ett sådant förhållningssätt utgör besluts- underlaget ett reforminstrument, med förslag om vad som eventuellt kan förändras.