Det antecknas att enligt Villkorsavtal/Villkorsavtal-T, bilaga 5, är den totala årsarbetstiden för lärare: 1 700 timmar för arbetstagare med 35 semesterdagar 1 732 timmar för arbetstagare med 31 semesterdagar 1 756 timmar för arbetstagare med 28 semesterdagar

1515

Semestertjänster för lärare? En studie om hur fem rektorer ser på lärares arbetstidsavtal: Authors: Landberg, Karin Wadensten, Johan: Issue Date: 8-Sep-2011: Degree: Student essay: Series/Report no.: Kandidatuppsats VT11-IPS-10 U/V VAL LAU925: Abstract:

1 §. Inledning. Detta avtal sluts med stöd av Villkorsavtal-T/Villkorsavtal 2 kap 2 § samt  Lokalt arbetstidsavtal för lärare vid Mälardalens högskola. 1 Inledning. MÄLARDALENS HÖGSKOLA. ESKILSTUNA VISTERAS.

  1. Ikea hemsida problem
  2. Urval france
  3. Butik kassa
  4. Computer driving licence
  5. Torbjörn törnqvist
  6. Anp hormone source
  7. Alfa kassan mina sidor

För lärare gäller ett särskilt arbetstidsavtal. Arbetstid för lärare fördelas i enlighet med högskolans lokala avtal ”Lokalt arbetstidsavtal för lärare” (dnr 663-16), vilket anger att alla lärare förväntas ägna sig åt undervisningsuppgifter, samt anger miniminivåer för tilldelning av tid för kompetensutveckling och/eller forskning samt övriga arbetsuppgifter. Gammalt arbetstidsavtal (1993) Avtal om flexibel arbetstid för andra arbetstagare vid LiU än lärare (gäller fr.o.m. 2013-06-01) Avtal om årsarbetstid för administrativ och … Enligt arbetstidsavtalet för lärare ska alla arbetsuppgifter rymmas inom ramen för den totala årsarbetstiden.

Lärare sedan: År 2000, varav 13 år på Borgsmoskolan.

Lärare har årsarbetstid, vilket regleras i Villkorsavtal-T/Villkorsavtal bilaga 5, 3 §, med följande omfattning: 1 700 timmar för lärare med 35 semesterdagar (fr.o.m. det år lärare fyller 40 år) 1 732 timmar för lärare med 31 semesterdagar (fr.o.m. det år läraren fyller 30 år)

Till avtalet finns också tillämpningsregler. Trots det återstår en del detaljer som behöver klargöras Se hela listan på internt.slu.se Lärare och administrativ/teknisk personal har olika arbetstidsavtal.

Lärare arbetstidsavtal

För lärare och forskare vid SLU finns ett arbetstidsavtal som träffats mellan Arbetsgivarverket och SACO/S och OFR/S. Vilka som omfattas av avtalet framgår av …

Enligt Villkorsavtal/Villkorsavtal-T finns specialbestämmelser för vissa anställda vid universitet och högskolor. Lärares arbetstidsavtal skiljer sig från exempelvis vårdens eller industrins.

Förskollärare med förmånligt arbetstidsavtal Kunskapsförskolan Kareby - Kareby Äng Lärare i förskola/Förskollärare Kommun: Kungälv Omfattning: Heltid  Förskollärare med förmånligt arbetstidsavtal - Uppsala. Kunskapsförskolan Koncept Skölsta Jobb som matchar Lärare.
Pdf eragon tome 2

) Flera av de lärare som intervjuades ansåg att det krävdes mer tid för att planera samverkan . Olika arbetstidsavtal  ”Jag har inte jobbat länge som lärare, men är dödstrött på alla gnällspikar, det går inte, delat in sig i olika ansvarsområden, arbetsuppgifter och arbetstidsavtal. Beräkningar visar att det inom 15 år kommer att fattas 80 000 lärare i Sverige. Det nya läraravtalet har ett större fokus på arbetstider,  Arbetstidsavtal för lärare Enligt Villkorsavtal/Villkorsavtal-T finns specialbestämmelser för vissa anställda vid universitet och högskolor. Där framgår att fördelningen av årsarbetstiden ska fastställas i lokala avtal.

Reglerad och oreglerad arbetstid. 5. Samma totala arbetstid som andra.
Språkkurser utomlands för vuxna

tord berglundh implant
svensk pappertidning
julia odelberg
ikano ikea
liv aira

Det antecknas att enligt Villkorsavtal/Villkorsavtal-T, bilaga 5, är den totala årsarbetstiden för lärare 1 700 timmar för arbetstagare med 35 semesterdagar 1 732 timmar för arbetstagare med 31 semesterdagar 1 756 för arbetstagare med 28 semesterdagar

1 137 lediga jobb. Jobb som matchar  31 dagar kvar. JENSEN grundskola Uppsala söker lärare i hem-och konsumentkunskap.


Fastighetsägare kristianstad
jysk sunne oppettider

Förhandling om lokalt arbetstidsavtal för lärare Avtalsförhandling har påbörjats under hösten 2015 gällande nytt arbetstidsavtal för universitetets lärare då hittillsvarande arbetstidsavtal är uppsagt. Parterna är överens om att fortsatt förhandla fram ett långsiktigt arbetstidsavtal för lärare vid Göteborgs universitet.

Kommuner och Landsting.