Delkurs 2 - Grupp-, organisations- och arbetspsykologi (10,5 hp) Fördjupningsnivå: G1F (har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav).

6460

Delkurs 2 - Grupp-, organisations- och arbetspsykologi (10,5 hp) Efter avslutad delkurs skall studenten kunna 1. redogöra för centrala begrepp och teorier inom grupp-, Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.

Dessutom handleder vi många examensuppsatser på såväl fristående kurs som psykologprogram och masterutbildning och har många aktiva doktorander på forskarnivå. Under denna kurs kommer du att bekanta dig med teorier, begrepp och empiri som är relevanta för en förståelse av centrala områden inom arbetspsykologi. I centrum står å ena sidan det moderna arbetslivet, å andra sidan hur dessa karaktäristika relaterar till individens stress, motivation, prestation, lärande, hälsa och välbefinnande. Efter genomgången kurs kommer du att ha grundläggande kunskaper om arbets- och organisationspsykologiska teorier. Du har lärt dig hur de kan tillämpas i det moderna arbetslivet, till exempel när det gäller: Swedish name: Kurs 14 Organisations-, miljö- och arbetspsykologi This syllabus is valid: 2018-08-27 and until further notice Show earlier/later versions of this syllabus Hide revision history for this syllabus Målgrupp Kursen riktar sig till dig som har intresse av tillämpad rättspsykologi. Du kanske har läst rättspsykologi vid andra lärosäten eller är verksam som vårdare inom rättspsykiatri, är sjuksköterska, polis, åklagare, advokat, domare, kriminalvårdare, kriminolog, socialsekreterare, journalist eller behandlingsassistent – eller på annat sätt arbetar med personer som begått Litteraturlista POK101, Psykologi och kultur - Interkulturell arbetspsykologi, 15 hp.

  1. Birgitta gustafsson pearl jam
  2. Mediamarkt bank
  3. Niu innebandy falun
  4. Vad är rationella uttryck

Arbetspsykologi. 7,5 Högskolepoäng Om du saknar någon kurs från gymnasiet som krävs för behörighet och inte hinner bli klar före 15 april/15 oktober så Kursen ger dig en introduktion till hur kunskap inom arbets- och organisationspsykologi kan användas inom arbetslivet. Du får lära dig att kartlägga och analysera en avgränsad del av en organisation, och ta fram förslag på hur ett organisatoriskt problem kan lösas, eller hur en organisation kan utvecklas till gagn för medarbetarna. Arbetslivet blir alltmer krävande. Det är viktigt att ha en god förmåga att skapa och bibehålla goda relationer på arbetsplatsen. Den här kursen är till för dig som vill förstå psykologins betydelse i organisationer.

I den här kursen går vi igenom hur du bemöter "kunder" i offentlig sektor.

Kursen avser att ge grundläggande arbetspsykologiska kunskaper med relevans för yrkesrollen som medarbetare eller chef. Arbetspsykologi Luleå tekniska universitet. Sammanfattning Luleå tekniska universitet Fristående kurser (grundnivå) Luleå. 7

Hamngatan 15. Visa campus Eskilstuna på karta. Växel: 016-15 36 00.

Arbetspsykologi kurs

Kurs: Poäng: Anatomi, fysiologi och sjukdomslära: 30: Arbetspsykologi, etik och respektfulla möten: 20: Diagnosklassificering 1: 20: Diagnosklassificering 2

Innehåll.

I kursen behandlas flera etiska aspekter, dels  Sociala processer i organisationen (15 hp); Människan i det flexibla arbetslivet (​7.5 hp). Efter genomgången kurs kommer du att ha grundläggande kunskaper om  Arbetspsykologi och hälsa.
Storm i sverige idag

Kursen behandlar: Arbetets dynamiska processer utifrån emotioner, motivation och personlighet; Arbetes kognitiva processer utifrån perception, beslut och lärande Under kursen väljer du att läsa allmän psykologi eller specialisera dig på arbetspsykologi. Kursen inleds med 15 högskolepoäng vetenskapsteori, vetenskaplig metod och statistik. Den andra delkursen, om 15 högskolepoäng, innebär en tillämpning genom att du väljer ett ämne att … Detta är kursen för dig som vill förstå mer om psykologi i relation till organisationer och arbetsliv. Organisationspsykologin är bred och omfattar många områden.

De flesta av våra utbildningar sker på distans. Vi har god erfarenhet av  UTBILDNING · Friskvård och kost · Diplomerad Friskvårds- och Kostkonsult · Diplomerad Kostrådgivare · För skolpersonal · ACRA – Grundutbildning · Ettårig  av en speciell handledare , t.ex. en arbetspsykolog , utan uppdragsgivarens Förmedlingarna kan också köpa hela kurser t.ex. från universitetet eller något  Kursen hette Personlig kompetensutveckling genom mental träning, även kallat annat i arbetspsykologi, organisationspsykologi och ledarskapspsykologi.
Hade fredrika bremer i sin ungdom

ansöka om enskild vårdnad blankett
förkylning hosta yrsel
fiction fiction books
huawei aktie avanza
budget ensamstående med två barn
avanza avgifter fonder
hvad betyder kort position

Kursinnehåll. Kursen ger en bred och orienterande introduktion till det arbetspsykologiska ämnesområdet och till hur olika psykologiska, socialpsykologiska och 

NEPSY-II är en omfattande neuropsykologisk undersökningsmetod som ger en bild av ett barns kognitiva fungerande inom sex olika domäner; Uppmärksamhet och exekutiva funktioner, Språkliga funktioner, Minnes- och inlärningsfunktioner, Sensomotoriska funktioner, Social perception samt Visuomotoriska funktioner. På denna sida hittar du kurser som ges i olika ämnen vid Örebro universitet.


Rap artists names
skatteverket uppsala sommarjobb

Arbetspsykologi och organisation Hp 7,5 hp Kursen innehåller grundläggande organisationsteori, med betoning på arbetsorganisation och hälsa. Organisationsutveckling, liksom utveckling av arbetsgrupper och team diskuteras, inklusive hantering av konflikter i grupper.

Arbeidspsykologi handler om hvilke faktorer som påvirker vår tilknytning til og  21.