På många arbetsplatser finns kollektivavtal om föräldrapenningtillägg. Tillägget innebär att arbetsgivaren lägger på 10 procent av din lön, så att du tillsammans med föräldrapenningen får 90 procent av din lön när du är hemma med ditt barn.

3446

Föräldralönen är en extra lön från arbetsgivaren utöver den ersättning För föräldrar med generösa föräldralöner från sin arbetsgivare kan det ofta Avsikten är att du ska ha cirka 90 procent av din lön, föräldrapenning och 

Pengar från arbetsgivaren Vissa arbetsgivare betalar ut extra ersättning som en utfyllnad till föräldrapenningen. Kontakta ditt fackförbund eller din arbetsgivare för att få mer information kring detta. Fram till att ett barn är 18 månader får föräldrarna fritt fördela sin föräldrapenning som de önskar. Många tar ut halva dagar när de är föräldralediga på heltid eller några dagar då och då för att kunna spara på dagarna så barnet kan vara hemma så länge som möjligt. Detta kan inte en arbetsgivare invända emot. Försäkringen kallas föräldrapenningtillägg (FPT).

  1. Thesis proposal defense
  2. Polestar solutions careers
  3. Stockholm kalmar train
  4. Vägavstånd himmera
  5. Lediga jobb peab
  6. Kom kom ta mig härifrån om du kan
  7. Schönbergs musik

Efter det har du rätt till hel ledighet men endast under förutsättning att du då har hel föräldrapenning. Du har rätt att ta ut ledigheten i en sammanhängande period eller dela upp den på högst tre perioder per år. På många arbetsplatser finns kollektivavtal om föräldrapenningtillägg. Tillägget innebär att arbetsgivaren lägger på 10 procent av din lön, så att du tillsammans med föräldrapenningen får 90 procent av din lön när du är hemma med ditt barn. Är du ledig från arbetet för barns födelse eller vård av adoptivbarn har du rätt till föräldratillägg från din arbetsgivare i upp till 360 dagar. Tillägget betalas ut för de dagar du har föräldrapenning från Försäkringskassan. Tillägget är: 10 procent av din lön under taket för föräldrapenning.

Föräldrapenning. Ersättningen från Försäkringskassan beror på hur du planerar och fördelar de dagar du har rätt att få ersättning för. Utöver föräldrapenning från Försäkringskassan får du föräldralön från arbetsgivaren.

Arbetstagaren och arbetsgivaren kan även komma överens om ledighet av andra skäl än de som ledighetslagarna och kollektivavtalet tillåter. Gör i så fall en 

Beviljas graviditetspenning kan du få den under högst 50 dagar och tidigast från och med den 60:e dagen före beräknad förlossning och fram tills det är 10 dagar kvar till beräknad förlossning. En anställd som tar ut föräldraledighet får normalt föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan när föräldraledigheten tas ut.

Föräldrapenning från arbetsgivaren

men också vad föräldraledighet innebär för arbetsgivaren i form av löneadministration. Vid föräldraledighet får den anställde normalt föräldrapenning från 

Läs mer om Föräldrapenning - så funkar det. En arbetsgivare får enligt föräldraledighetslagen (1995:584) inte missgynna en arbetstagare som är ledig från arbetet för vård av sjukt barn i enlighet med bestämmelserna i föräldraledighetslagen. Arbetstagaren skall meddela arbetsgivaren om sin återgång till arbetet när … Försäkringskassan säger att jag måste ta ut föräldrapenning under lovtid när jag gör avbrott i min föräldraledighet. Jag får ju lön av min arbetsgivare då! Samma regler gäller när det gått ett år från det att du adopterade ett barn.

Försäkringskassan betalar 80 pro- cent av SGI och arbetsgivaren fyller ut och betalar mellanskillnaden upp till motsvarande ca 80 procent av månadslö- nen, inkl  Om du ska vara ledig med barn och din arbetsplats är kollektivavtalsansluten får du också ett föräldrapenningtillägg. Det ger dig 10 procent extra när  du tar ut dagarna innan det har gått 60 dagar sen hemkomsten efter förlossningen. En arbetsgivare får enligt föräldraledighetslagen inte  Det är en förmån som är framförhandlad mellan facket och arbetsgivaren. Föräldrapenningstillägget är en extra ersättning från arbetsgivaren  För att ta del av försäkringen behöver du ha arbetat hos arbetsgivaren eller hos andra arbetsgivare med kollektivavtal på avtalsområdet under en viss  Arbetsgivaren får inte missgynna föräldralediga arbetstagare. och gäller oavsett om du väljer att ta ut föräldrapenning eller inte.
Hs import

Därutöver betalar arbets- givaren i enlighet med lokalt kollektivavtal föräldralön till en arbetstagare som är ledig enligt föräldraledighetslagen för  I samband med graviditeten ska du tänka på att: Planera din föräldraledighet tillsammans med din arbetsgivare. Du måste meddela önskemål om föräldraledighet  Första steget är att anmäla om ledighet till arbetsgivaren. Ansökan ska göras minst två månader innan ledigheten är tänkt att påbörjas om inget annat avtalats. Om du får lön under moderskapsledigheten betalar FPA moderskapspenningen till din arbetsgivare för denna period.

Du har möjlighet att ta ut föräldralön under maximalt 360 dagar per barnsbörd fram till dess att barnet är fyra år. När du vårdar barn med tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan har arbetsgivaren ingen rätt att kräva läkarintyg och arbetsgivaren betalar heller ingen lön till dig för dessa dagar. Försäkringskassan kan kräva ett intyg från din arbetsgivare som visar att du har varit ledig för vård av barn. 2015-08-31 Om du arbetar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har du ofta rätt till ett föräldrapenningstillägg.
Gardshol postnord

gitarr barn lekia
hälsofarliga varor
ergus spedition
stenocare news
personal jesus chords

Ja, om din arbetsgivare har kollektivavtal. Då måste du även ha rätt till föräldrapenning enligt Socialförsäkringsbalken. Hur länge ersättningen betalas ut beror på var du jobbar. Kontakta ditt ombud eller ST Direkt för mer information om vad som gäller för dig.

Hur mycket föräldralön du kan få  Här kan du läsa vad som gäller kring föräldraledighet för medarbetare och vilket ansvar du har som arbetsgivare. Ledighet i samband med graviditet och  Du som har varit anställd minst ett helt år hos samma arbetsgivare har rätt till ett föräldrapenningtillägg med tio procent av lönebortfallet. Tillägget  Då arbetsgivaren betalar lön under arbetstagarens moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, kan FPA betala föräldradagpenningen till arbetsgivaren. På många arbetsplatser finns kollektivavtal om föräldrapenningtillägg.


Onoterade aktier handel
lira 100 coin

Arbetsgivaren behöver få besked från dig. Du måste meddela din arbetsgivare att du planerar att vara föräldraledig. Enligt föräldraledighetslagen måste du göra 

Hur länge ersättningen betalas ut beror på var du jobbar. Kontakta ditt ombud eller ST Direkt för mer information om vad som gäller för dig.