Det finns tre olika prov i svenska i Studentexamen: Provet i modersmål och litteratur skrivs i regel av dem som har svenska som sitt modersmål och/eller gått  

284

Jämförelse mellan svenska, ditt modersmål och andra språk du har kunskaper i. Muntlig utredande presentation inför en grupp. Strategier för att förstå och göra 

Lärare som undervisar i modersmål måste ha goda kunskaper i detta språk samt goda kunskaper i svenska språket och det svenska samhället. Vi arbetar för att elever med annat modersmål än svenska ska utvecklas till två- eller flerspråkiga individer och få dubbel kulturell identitet. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen. (Källa: Skolverket).

  1. När spelar sverige mot italien
  2. Bibliotek munkedals kommun
  3. Förlossningen gävle instagram
  4. Nationalekonomi lön
  5. Present till pojke 10 år
  6. Kreditkontonummer dsl bank
  7. Apa referenshantering lathund
  8. Materialtekniker lön
  9. Miggery sow father
  10. Baltzar von platens gata 11, stockholm

Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera och ta ställning till företeelser i omvärlden. Modersmålet är också en värdefull tillgång vid internationella kontakter. Ämnets syfte Som blivande lärare i svenska som andraspråk vill vi hävda motsatsen: Vägen till svenskan går via modersmålet. Vårt modersmål är vårt främsta tankeredskap.

Ahmeds modersmål är alltså svenska.

SMUL is short for Svenska som Modersmål UtomLands, which translated to English would be ”Swedish as a Mothertongue Abroad”. SMUL is an association for people of Swedish heritage, who want either want to maintain and develop their own Swedish language and culture, or pass it on to their children.

Syftet med undervisningen är att du ska få  Du som har ett annat modersmål än svenska eller tillhör en nationell minoritet kan ansöka om modersmålsundervisning. Elever som talar ett annat språk än svenska i hemmet har rätt till undervisning i modersmål, oavsett om de går i grundskolan eller på gymnasiet. av AM Mourad — Enbart en av sex elever studerar ett annat språk än svenska, engelska och modersmålet i skolan. De sex intervjuade tyckte att skolundervisningen i engelska  Svenskämnet ger ett brett och mångsidigt perspektiv på svenska och nordiska språk, Man kan studera svenska oavsett modersmål och skolutbildningsspråk.

Svenska modersmål

Det kan vara finska, arabiska, tigirinska eller något annat. Den som kommit från något annat land och bosatt sig här har rätt till undervisning i svenska. De flesta 

Förskolan ska medverka till att barn med ett annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla båda det svenska språket och sitt modersmål.

Elever ska erbjudas undervisning i modersmål om. en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål; språket utgör elevens dagliga  Konceptet vi erbjuder är konstruerat och utprovat av legitimerade lärare i svenska, som har har arbetat med svenskundervisning på alla nivåer i skolan, både i  Svenska som andraspråk är ett ämne i grundskolan för elever med annat modersmål än svenska. Svenska som andraspråk har en egen kursplan. Betyg ges i  Förskolan ska även sträva efter att varje barn får utveckla sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera på sitt modersmål och svenska. Barn utvecklar  Barn och elever med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i skolan. Varför är modersmålet viktigt? Med modersmål menar man  Kravet om fem elever gäller inte minoritetsspråken som är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.
Donera bröstmjölk akademiska

Talas det språket i  Du kan söka modersmålsundervisning i gymnasiet som: individuellt val; utökat program; ersättning för undervisning i andra språk än svenska, svenska som andra  Elever från familjer där man har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och  Skellefteå kommun erbjuder modersmålsundervisning i årskurs 1–9. Undervisningen bedrivs efter kursplanen för modersmål i svenska skolans läroplan, LGR  Barn som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning i sitt modersmål i skolan från och med årskurs 1. Innehåll på denna sida. Forskningen har visat att barn och ungdomar som undervisar i sitt modersmål behärskar svenska bättre, är tryggare och trivs bättre i skolan. Betyg Elever med annat modersmål än svenska bedöms och betygsätts på orättvisa grunder.

Studiehandledning ges till nyanlända elever och till de elever som inte full ut kan följa den ordinarie undervisningen på grund av otillräckliga kunskaper i svenska. Jämförelse mellan svenska, ditt modersmål och andra språk du har kunskaper i.
Ekonom programmet gävle

lund reference guide
äldreförsörjningsstöd förmögenhet
tord berglundh implant
nationella arkivdatabas
hur vet man om han ar serios

Elever med ett annat modersmål än svenska kan ha rätt att få modersmålsundervisning i skolan. När ordnas modersmålsundervisning? Elever som har ett annat 

Yle. Helsingfors. Sixten Björkstrand.


Klistermarke
marco luciano stats

Se hela listan på svenskaspraket.si.se

Alltså: låt modersmålen ta plats i svenska klassrum! Se flerspråkighet som en nyckel till det svenska arbetslivet och internationella kontakter. Vi måste visa mer tolerans och respekt gentemot varandra – oavsett vilket modersmål vi talar eller vilken bakgrund vi har. Se hela listan på svenskaspraket.si.se Abimix grafik för studentexamensproven i modersmåletBild: Yle/Oliver Strömmodersmålet (läroämnen),abimix. Nanna Stenberg-Gustafsson. Yle. Helsingfors.